Władze

Zarząd

Andrzej Napierski Prezes Zarządu


Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu


Mariusz Woszczyk Członek Zarządu


Grzegorz Tomaszewski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Stefański Przewodniczący Rady


Dominika Stefańska Członek Rady


Marta Stefańska-Jackowicz Członek Rady


Sebastian Rudnikowski Członek Rady


Joanna Napierska Członek Rady

Realizacja: Informatikon