Budowa Instalacji Visbreakingu (VBU) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku

Płock

Luty 2020

 

 
W dniu 5.02.2020 roku w Płocku została podpisana umowa na Generalne Wykonawstwo zadania pn. „Budowa Instalacji Visbreakingu (VBU) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku”.
 
Generalnym Wykonawcą zadania realizowanego w formule EPC będzie konsorcjum firm KTI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (lider konsorcjum odpowiedzialny za projektowanie i dostawę urządzeń) i IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie (partner konsorcjum odpowiedzialny za dostawę materiałów masowych i realizację wszystkich robót budowlanych i montażowych)
 
Zamawiającym jest Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.  
 
Opis Inwestycji:
Zadaniem Instalacji VBU będzie zwiększenie konwersji pozostałości próżniowej w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A. Przedsięwzięcie będzie stanowiło zespół inżynieryjnych obiektów przemysłowych, w których zachodził będzie proces konwersji wsadowej pozostałości próżniowej z instalacji Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW), poprzez kraking termiczny prowadzony w łagodnych warunkach, do frakcji gazowych, benzynowych, olejowych oraz „złamanej” pozostałości próżniowej (visbreakatu), co prowadzi do zmniejszonej lepkości oleju opałowego i zwiększonego uzysku destylatów. Instalacja Visbreakingu powoduje zmniejszenie wymaganej ilości oleju rozcieńczającego (o niskiej lepkości i gęstości) wymaganego do komponowania jakościowego oleju opałowego.
Projektowa konwersja instalacji Visbreakingu (VBU), liczona jako uzysk wysokomarżowych frakcji w stosunku do ilości wsadu wyniesie maksymalnie 41 % mas.
 
Nowoprojektowana Instalacja Visbreakingu posiadała będzie projektową zdolność produkcyjną w ilości 3300 t/dzień (137,5 t/h) wsadu.
 
Zakres robót IDS-BUD S.A. obejmuje:
  • Estakad i etażerek technologicznych oraz konstrukcji wsporczych o wysokości do 32m.
  • Wykonanie kompletnych budynków: podstacji elektrycznej, wiaty kompresorów, budynków komór zalewowych
  • Infrastruktury podziemnej: sieci elektrycznych, PiA, sieci wod.-kan.
  • Nawierzchni: drogi, chodniki, tace urządzeń technologicznych
  • Montaż rurociągów technologicznych ze stali czarnej, czarnej galwanizowanej, kwasoodpornej, alloy o średnicach od ½ do 56 cali
  • Montaż urządzeń i zespołów urządzeń technologicznych (wymienniki ciepła, chłodnice procesowe, pompy, sprężarki, reaktory, kolumny, zbiorniki, filtry, piec petrochemiczny z kominem, suwnice, mieszadła, tłumiki) o masach od 0,1t do 800t
  • Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych i PiA
 
Termin realizacji: 35 miesięcy
 
Realizacja: Informatikon