Budowa kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Gdańsk

 Grudzień 2018


 
skladownia-odpadow-baner
W dniu 19.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną”.
 
Inwestorem jest Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku
 
Zakres zamówienia obejmuje:
 • opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych,
 • organizacja placu budowy,
 • wytyczenie obiektów w terenie,
 • budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostawa i montaż urządzeń i sprzętu,
 • dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sektora nr 800/3 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie zintegrowane,
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie wodnoprawne,
 • sporządzenie instrukcji prowadzenia składowiska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami
 • przekazanie obiektu Zamawiającemu.
 
Termin realizacji: 440 dni od daty zawarcia kontraktu