Realizacja projektu i budowa magistrali wodociągowej na zlecenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Październik 2018


 
magistrala-baner
Firma IDS-BUD S.A. podpisała w dniu 24.10.2018 r. umowę na realizację projektu i budowę magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 
Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wraz z pełnym uzbrojeniem sieci magistralnej tj. między innymi.:
  • armatury odcinającej,
  • zaworów odpowietrzająco-napowietrzających,
  • zaworów odwodniających,
  • studni/komór wodociągowych dla uzbrojenia rurociągu magistralnego,
  • odwodnień komór wodociągowych dla uzbrojenia rurociągu magistralnego,
  • obiektów specjalnych tj.: rur osłonowych, komór montażowych i eksploatacyjnych, studni eksploatacyjnych, itp.,
  • komór połączeniowych magistral, 
  • punktów pomiarowych na magistrali wodociągowej,
  • wszystkich niezbędnych elementów uzbrojenia nie wymienionych powyżej a koniecznych do poprawnego zaprojektowania i wykonania magistrali zgodnie ze sztuką inżynierską.
 
Termin realizacji: 48 miesięcy od daty zawarcia kontraktu
 
Realizacja: Informatikon