REALIZACJE
2013-03-26
Stadion Narodowy
left1 left2 left3 left4

STADIONNARODOWY

Warszawa

6 sierpnia 2011

Kontrakt na realizację zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.
glowne
IDS - BUD Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał w dniu 06.10.2011 r. umowę realizacyjną, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie poprzez budowę ciągów pieszych i dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenów zieleni dla Stadionu Narodowego, na co składają się następujące roboty budowlane i czynności główne: budowa ciągów pieszych i dróg dojazdowych w obszarze pomiędzy Stadionem, terenem linii kolejowej, ul. Zamoyskiego i Al. Zielenieckiej, wykonanie niezbędnych robót kanalizacyjnych, elektrycznych, w tym przebudowa sieci oświetleniowej na terenie otoczenia Stadionu Narodowego, zagospodarowanie terenów zieleni, w szczególności poprzez usunięcie drzew i krzewów zgodnie z Projektem, przygotowanie gruntu do nasadzenia elementów zieleni, wykonanie prac związanych z drzewostanem adaptowanym, wykonanie prac drenażowych oraz wykonanie prac wykończeniowych.