REALIZACJE
2020-05-12
Międzysystemowy gazociąg
Dnia 12 maja 2020r. Spółka IDS-BUD podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej  i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą... »
2020-02-25
Ambasada na Białorusi
Miło nam poinformować, że 25 lutego 2020 r. spółka IDS-BUD podpisała kontrakt na Budowę nowej siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt... »
2020-02-05
Budowa Instalacji Visbreakingu
W dniu 5.02.2020 roku w Płocku została podpisana umowa na Generalne Wykonawstwo zadania pn. „Budowa Instalacji Visbreakingu (VBU) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku” ... »
2019-10-25
Budowa Kolektora Centralnego
W dniu 25.10.2019 roku w Olsztynie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa Kolektora Centralnego Bis w ul. Leśnej w Olsztynie” ... »
2019-07-05
Gazociąg Pogórska Wola
W lipcu 2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa Gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN1000, MOP8,4 MPa... »
2019-07-05
Kontrakt Z-6/W
W dniu 05.07.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Kontrakt Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu" ... »
2019-02-26
Oczyszczalnia ścieków Z. Góra
W dniu 21.01.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji” ... »
2019-02-23
MOKOSFERA w Warszawie
IDS-BUD S.A. 20 grudnia 2018 r. podpisał kontrakt na „Budowę zespołu budynków mieszkalnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” ... »
2019-01-03
Składowisko odpadów
W dniu 19.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną” ... »
2019-01-03
Kolektor Zachodni Warszawa
W dniu 12.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na Budowę kolektora Zachodniego. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ... »
2019-01-03
Kanalizacja Bydgoszcz
Bydgoszcz. W dniu 30.10.2018 r. Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. oraz DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. podpisało umowę na Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie rozruchu w ramach przedsięwzięcia stanowiących kontrakt o nazwie ... »
2019-01-03
Przepompownia ścieków
W dniu 26.10.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka” ... »
2019-01-03
Magistrala wodociągowa
Firma IDS-BUD S.A. podpisała w dniu 24.10.2018 r. umowę na realizację projektu i budowę magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ... »
2018-08-02
Rewitalizacja Centrum Łodzi
IDS-BUD S.A. podpisał kolejne umowy na realizację zadań dot. „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”. Zamawiającym jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ... »
2018-06-05
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo a Muzeum Wojska Polskiego na realizację inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” na terenie Cytadeli Warszawskiej... »
2018-06-05
Potocka Apartamenty
W dniu 25.04.2018r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa obiektu "Apartamenty Potocka" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ... »
2018-06-05
Targówek mieszkalny
W dniu 18.04.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą|: „ Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej” ... »
2018-06-04
Oczyszczalnia ścieków - Sierpc
W dniu 17.04.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”... »
2018-05-14
UKRAINA
Firma IDS- BUD S.A. podpisała w dniu 2 kwietnia 2018 r. w Kijowie umowę dotyczącą wykonania prac projektowych i robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa obszaru dla samochodów osobowych i autobusów w punkcie kontroli ruchu drogowego „Krakowiec” ... »
2017-12-29
Rewitalizacja Obszarowa Łódź
W dniu 17.11.2017r., 11.12.2017r., oraz 29.12.2017r. IDS-BUD S.A. podpisała Umowy na realizację Kontraktów dot. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi ... »
2017-12-28
Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn
W dniu 28 grudnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” ... »
2017-12-21
Mieszkanie Plus - Katowice
Firma IDS-BUD S.A. w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisała kontrakt na Budowę trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach ... »
2017-12-15
Sieć kanalizacyjna Psary
W dniu 15 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC- Etapy I, II, III” ... »
2017-12-11
Suszarnia osadów ściekowych
W dniu 11 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu” ... »
2017-11-09
Budowa gazociągu DN 1000
W dniu 9 listopada 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice - Brzeg ... »
2017-10-24
Oczyszczalnia w Myśliborzu
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz ... »
2017-10-03
Zadanie nr 01496
Podpisanie mowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych wraz z konserwacją i serwisem ... »
2017-09-29
Agregaty sprężarkowe
„Dostawa 2 szt. agregatów sprężarkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów II” wraz z instalacjami pomocniczymi ... »
2017-09-25
Tereny inwestycyjne N. Modlin
W dniu 25.09.2017 firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)” ... »
2017-09-14
Choszczno - Oczyszczalnia
W dniu 14.09.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie... »
2017-08-29
Supraśl - SUW Wasilków
W dniu 29.08.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa doprowadzalnika wody surowej z rzeki Supraśl- SUW Wasilków”. Zamawiającym są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ... »
2017-08-17
Wylot z S7
W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80 km... »
2017-08-03
Oczyszczalnia w Bochni
W dniu 3 sierpnia 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na rozbudowę i przebudowę ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii... »
2017-07-03
Hotel Moxy - Pyrzowice
W dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na budowę hotelu Moxy przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach... »
2017-07-03
Budynki mieszkalne Wałbrzych
W dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu.... »
2017-06-08
Stalowa Wola
W dniu 8 czerwca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt dotyczący wykonania dla potrzeb nowobudowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. nowego rurociągu wody chłodzącej metodą mikrotunelingu... »
2017-03-30
Węzeł DK i hala targowa
W dniu 30 marca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej z infrastrukturą położonych przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie »
2017-02-24
Inwestycja dla Mercedesa
W dniu 24 lutego 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę Serwisu Samochodów Ciężarowych Mercedes-Benz w Emilianowie k. Radzymina »
2017-01-23
Centrum leczenia demencji
W dniu 28 listopada 2016 r. podpisaliśmy kontrakt na Budowę Centrum Leczenia Demencji w Otwocku. »
2017-01-23
Zbiornik retencyjny O.Ś. Czajka
W dniu 22 grudnia 2016 firma IDS-BUD podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”. »
2016-11-10
Obwodnica Gostynina
W dniu 14 października 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i P.P.H.U. EUROMETAL podpisało umowę na realizację zamówienia pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska- ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej numer 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804”. »
2016-11-10
ODTJ w Modlinie
IDS-BUD S.A. w dniu 11 października 2016 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn.: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”. »
2016-11-10
Modernizacja hali dla AWF
W dniu 29 września 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i TAMEX Obiekty Sportowe S.A. podpisało umowę na realizację kontraktu pn.: „Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” »
2016-11-10
Węzeł drogowy Wiązowna I
W dniu 23 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. i podpisał umowę na realizację kontraktu dotyczącego budowy węzła drogowego Wiązowna I na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Góraszka gm. Wiązowna »
2016-08-04
Infrastruktura wojskowa
Spółka IDS-BUD S.A. podpisała kolejny kontrakt w obszarze wojskowym – dotyczy on MPS w Jednostce Wojskowej w Dębogórzu.... »
2016-06-30
Droga ekspresowa S7
W dniu 29 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170”. »
2015-12-24
Linia 400 kV Piła
W dniu 04.12.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Piła Krzewina–Plewiska. »
2014-08-29
Stacja uzdatniania wody
IDS-BUD S.A. 28 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno- administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim »
2014-04-01
Zbiorniki wodociągowe
IDS-BUD S.A. 1 kwietnia 2014 r. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Kraków. »
2014-03-13
Budowa tłoczni gazu
IDS-BUD S.A. 5 marca 2014 r. podpisał umowę na wykonanie zadania „Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska i zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików - KGZ Lubaczów”. »
2014-02-05
Laboratorium Centralne
IDS-BUD S.A. podpisał 28 stycznia 2014r. umowę na budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji »
2014-02-05
Blok energetyczny
IDS-BUD S.A. 16 stycznia 2014 r. podpisał umowę na wykonanie fundamentów maszynowni i konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia wraz z fundamentem turbozespołu, uziemieniem fundamentów i instalacjami podposadzkowymi (zadanie I) oraz kompleksowe wykonanie tuneli kablowych (zadanie II) »
2013-04-04
Stadion Narodowy
»
2013-04-04
Oczyszczalnia ścieków Czajka
»
2013-04-04
Concept Tower
»
2013-03-27
Ośrodek zarybieniowy Świnna Poręba
»
2013-03-26
Piano House
Konsorcjum w którego skład wchodzą IDS-BUD Sp. z o.o. (Lider) oraz Bilfinger Berger Budownictwo S.A. (Partner) wybuduje kompleks apartamentowy z usługami oraz garażem podziemnym w Warszawie u zbiegu ulic Topiel i Zajęczej dla Inwestora: Pańska Sp. z o.o. »
2013-03-26
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Miło nam poinformować, iż 16 maja 2012 IDS-BUD podpisał kontrakt pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka »
2013-03-26
Stadion Narodowy
IDS - BUD Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał w dniu 06.10.2011 r. umowę realizacyjną, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie... »
2013-03-26
Osiedle w Jaworznie
IDS-BUD podpisał umowę z Polskim Koncernem Energetycznym S.A.na budowę Zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jaworznie. Realizowany zespół to 130 mieszkań o powierzchni całkowitej 11.269m2 realizowanych w systemie „pod klucz”.Planowane zakończenie inwestycji - kwiecień 2012r. »
2013-03-26
Hipermarket Auchan
IDS-BUD otrzymał zlecenie na budowę Galerii Handlowej w Centrum Handlowym Auchan w Łomiankach. »
2013-03-26
Gmina Zabrze
IDS-BUD podpisał umowę na realizację Kontraktu 2 „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe” w ramach Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. »
2013-03-26
Wodociągi Radom
IDS-BUD podpisał umowę z Wodociągami Miejskimi w Radomiu na realizację Kontraktu nr 15 pn: „Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć wody i SUW na terenie miasta Radomia plus system monitoringu”. »
2013-03-26
Osiedle DOM Development
IDS-BUD wykona dla Dom Development I etap infrastruktury zewnętrznej osiedla realizowanego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej »
2013-03-26
Auchan w Krakowie
IDS-BUD podpisał zlecenie z Zamawiającym Auchan Polska Sp. z o. o. na przebudowę układu drogowego w Krakowie. »
2013-03-26
Dworzec w myślenicach
Dworzec autobusowy z częścią handlowo-usługową o łącznej powierzchni użytkowej równej 3.386m2, zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny podzielony na część dworca oraz niezależne lokale... »
2013-03-26
Most Poniatowskiego
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego, który ... »
2013-03-26
Olivia Center
Budynek składa się z 7 kondygnacji naziemnych oraz dwóch podziemnych. Przejście w formie bramy w części centralnej budynku wysokie na trzy kondygnacje stanowi rozdzielenie na... »
2013-03-26
Tęczowy Las
W ramach budowy II Etapu Osiedla „Tęczowy Las” zostaną zrealizowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym nr 3 i 4. Budowa budynku nr 3 rozpoczęła się w... »
2013-03-26
Galeria Handlowa w Sieradzu
Galeria handlowa o powierzchni użytkowej ok. 10 tys. m2 spełniać będzie funkcje handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe. Budynek zaprojektowano jako... »
2013-03-26
Platinum Hospitals
Budowę Szpitala „Platinum Hospitals” przebiegającą w ramach rewitalizacji dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek przewiduje się do realizacji 2-etapowej. W pierwszym etapie zostanie przekazana do... »
2013-03-26
Estakada w Łomiankach
IDS-BUD Sp. z.o.o. podpisał kontrakt jako Generalny Wykonawca na budowę węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa z ulicą Brukową w Łomiankach wraz z przebudową infrastruktury technicznej . »
2013-03-26
Wodociągi Sochaczew
Dwudziestego czwartego września w sochaczewskim ratuszu podpisano dwie umowy stanowiące milowy krok w rozbudowie miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Zawarte tego dnia kontrakty dotyczą... »
2013-03-26
Kanalizacja w Gorzycach
W ramach projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” nasza spółka wykona kanalizację sanitarną w miejscowości Gorzyczki. »
2013-03-26
Oczyszczalnia w Łękach
Realizowana oczyszczalnia ścieków stanowić będzie zblokowany obiekt inżynieryjny. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane i oparte o technologię osadu czynnego. »
2013-03-26
Galeria Vis a Vis
Spółka jako Generalny Wykonawca zbuduje w Radomiu galerię handlową o powierzchni całkowitej 3.815 m2, która spełniać będzie funkcję handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe. »
2013-03-26
Pompownia w Sulejowie
W ramach realizacji programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów , IDS-BUD jako lider konsorcjum podpisał umowę w ramach której wykona... »
2013-03-26
Kanalizacja Golub-Dorzyń
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” IDS–Bud jako lider konsorcjum podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. Przebudowy i... »
2013-03-26
Kanalizacja w Legionowie
W styczniu 2011 roku, konsorcjum firm na czele którego stoi IDS-BUD, podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. na „Modernizację systemu kanalizacyjnego... »
2013-03-26
Hotel w Łodzi
Budynek Hotelu o zwartej bryle, architekturą bardzo dobrze wpisujący się w stylistykę i klimat ul.Piotrkowskiej w Łodzi. Obiekt z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma nadziemnymi. »
2011-10-07
Kontrakt na realizację zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.
»