OFERTA
 

IDS-BUD to przede wszystkim solidność, czyli wysoka jakość usług i terminowość. To także wszechstronność, która pozwala spółce efektywnie realizować cele biznesowe. W ramach jednej sprawnie funkcjonującej organizacji wyspecjalizowane jednostki (Pion budownictwa ogólnego, Pion budownictwa inżynieryjnego, Pion budownictwa paliwowego, Pion budownictwa energetycznego) współdziałają ze sobą, wspierając się efektywnie w realizacji kontraktów. Połączone kompetencje to nie tylko lepszy efekt końcowy, ale także więcej możliwości dla nas jako firmy. W ramach jednej inwestycji mamy więc możliwość wykorzystania szerokiego wachlarza naszych kompetencji w prowadzeniu różnego rodzaju prac budowlanych.

Budownictwo ogólne

Pion Budownictwa Ogólnego oferuje wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego...

więcej...

Budownictwo inżynieryjne

Pion Budownictwa Inżynieryjnego oferuje kompleksowe usługi w zakresie: Budowa obiektów ochrony...

więcej...

Budownictwo paliwowe

Pion Budownictwa Paliwowego, oferuje kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjnych, związanych z...

więcej...

Budownictwo energetyczne

Pion Budownictwa Energetycznego oferuje kompleksowe usługi w zakresie: budowy oraz modernizacji...

więcej...

Budownictwo komunikacyjne

Pion Budownictwa Komunikacyjnego oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy infrastruktury...

więcej...

INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Pion Inwestycji Zagranicznych jest odpowiedzialny za ekspansję działalności firmy na rynki zagraniczne ...

więcej...