AKTUALNOŚCI
2020-11-12
Zmiany w Zarządzie IDS-BUD S.A.
Warszawa

listopad 2020

 

 
Marcin IdzikRada Nadzorcza IDS-BUD S.A. podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska Prezesa Zarządu Marcinowi Idzikowi.
 
Marcin Idzik jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, energetycznej i obronnej, a także w administracji publicznej. Z grupą IDS-BUD związany jest od 2018 roku, początkowo na stanowisku Dyrektora ds. eksportu, a następnie jako Prezes DIM Construction – spółki technologiczno-inżynieryjnej, realizującej specjalistyczne prace budowlane w oparciu o własne zasoby sprzętowe i osobowe. Od listopada 2020 roku łączy funkcję Prezesa IDS-BUD z obowiązkami Prezesa DIM Construction oraz DIM Serwis.
 
Stając na czele IDS-BUD S.A., chcę przede wszystkim podziękować za powierzone mi zaufanie. Dołączam do zespołu doskonałych menedżerów, z powodzeniem zarządzających realizacją niezwykle wymagających projektów. Jednocześnie mam świadomość wyzwań, przed jakimi stoi cała branża budowlana w kontekście trwającej pandemii oraz perspektyw finansowania strategicznych inwestycji energetycznych i środowiskowych. Cieszę się zatem z możliwości dalszego zwiększania synergii IDS-BUD z zarządzaną przeze mnie spółką DIM Construction, zapewniającą generalnym wykonawcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozwalających optymalizować proces budowlany, a także specjalistycznego sprzętu i doświadczonych załóg. Obie spółki będą nadal działać w oparciu o wypracowane wcześniej strategie, liczę jednak, że dzięki zacieśnionej współpracy będziemy w stanie konsekwentnie zwiększać portfel zamówień i poszerzać pola współpracy z partnerami biznesowymi na rynku budowlanympowiedział Marcin Idzik, Prezes IDS-BUD S.A.