AKTUALNOŚCI
2020-11-12
Zmiany w Zarządzie IDS-BUD S.A.
Rada Nadzorcza IDS-BUD S.A. podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska Prezesa Zarządu Marcinowi Idzikowi. »
2020-10-05
Stanowisko IDS-BUD S.A. w związku z rozwiązaniem umowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpieniu od umowy na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn jest dla IDS-BUD S.A. całkowicie niezrozumiała i krzywdząca. »
2020-09-30
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Działając w imieniu spółki pod firmą: „IDS-BUD SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa [...] wzywam akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r. »
2020-09-29
IDS-BUD S.A.: Linia 400 kV Mikułowa–Czarna gotowa do rozruchu próbnego
Prace związane z budową nowej i modernizacją istniejącej linii 400 kV Mikułowa–Czarna zostały zakończone w terminie. – W najbliższych tygodniach przeprowadzimy rozruch próbny linii, a także niezbędne próby napięciowe i obciążeniowe. Do końca roku planujemy zgłosić linię do użytkowania – zapowiada Andrzej Napierski, prezes IDS-BUD S.A. »
2020-05-12
Budowa międzysystemowego gazociągu łączącego systemy przesyłowe Rzeczypospolitej Polskiej  i Republiki Litewskiej
Dnia 12 maja 2020r. Spółka IDS-BUD podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej  i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą... »
2020-02-25
IDS-BUD S.A. pozyskał kontrakt na Białorusi
Miło nam poinformować, że 25 lutego 2020 r. spółka IDS-BUD podpisała kontrakt na Budowę nowej siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt... »
2020-02-05
Budowa Instalacji Visbreakingu (VBU) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku
W dniu 5.02.2020 roku w Płocku została podpisana umowa na Generalne Wykonawstwo zadania pn. „Budowa Instalacji Visbreakingu (VBU) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku” ... »
2019-10-25
Budowa Kolektora Centralnego Bis w ul. Leśnej w Olsztynie
W dniu 25.10.2019 roku w Olsztynie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa Kolektora Centralnego Bis w ul. Leśnej w Olsztynie” ... »
2019-09-26
Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych
W dniu 09.09.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” ... »
2019-09-25
Budowa bloku o mocy 1000 MWe w Elektrowni Ostrołęka C
Inwestor: Elektrownia Ostrołęka C (Enea SA / Energa SA); Generalny Wykonawca: GE Power sp. z o.o.; Wykonawca: IDS-BUD SA; ... »
2019-07-05
Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN1000, MOP8,4 MPA wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą
W lipcu 2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa Gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN1000, MOP8,4 MPa... »
2019-07-05
Kontrakt Z-6/W - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu
W dniu 05.07.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Kontrakt Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu" ... »
2019-03-08
IDS-BUD S.A. realizuje inwestycję „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie – etap I”
IDS-BUD S.A. 8 marca 2019 r. podpisał kontrakt na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I” ... »
2019-02-28
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2018
Firma IDS-BUD S.A. po raz kolejny została laureatem konkursu Lider Polskiego Biznesu - DIAMENTY 2018 zdobywając Trzeci Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu ... »
2019-02-26
Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra
W dniu 21.01.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji” ... »
2019-02-23
IDS-BUD S.A. realizuje inwestycję „MOKOSFERA” przy ul. Konstruktorskiej 8 w Warszawie
IDS-BUD S.A. 20 grudnia 2018 r. podpisał kontrakt na „Budowę zespołu budynków mieszkalnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” ... »
2019-01-03
Budowa kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach
W dniu 19.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną” ... »
2019-01-03
Budowa kolektora Zachodniego w Warszawie
W dniu 12.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na Budowę kolektora Zachodniego. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ... »
2019-01-03
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych miasta Bydgoszczy
Bydgoszcz. W dniu 30.10.2018 r. Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. oraz DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. podpisało umowę na Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie rozruchu w ramach przedsięwzięcia stanowiących kontrakt o nazwie ... »
2019-01-03
Przepompownia ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci w Warszawie Dzielnica Białołęka.
W dniu 26.10.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka” ... »
2019-01-03
Realizacja projektu i budowa magistrali wodociągowej na zlecenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Firma IDS-BUD S.A. podpisała w dniu 24.10.2018 r. umowę na realizację projektu i budowę magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ... »
2018-09-27
IDS-BUD S.A. wybuduje kompleks budynków mieszkalnych z mikroapartamentami hotelowymi
Firma IDS-BUD S.A. 27 września 2018 r. podpisała kontrakt na Budowę zespołu budynków mieszkalnych z budynkiem zamieszkania zbiorowego przy ul. Wolskiej 171/175 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ... »
2018-08-02
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
IDS-BUD S.A. podpisał kolejne umowy na realizację zadań dot. „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”. Zamawiającym jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ... »
2018-06-05
IDS-BUD wybuduje MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo a Muzeum Wojska Polskiego na realizację inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” na terenie Cytadeli Warszawskiej... »
2018-06-05
Potocka Apartamenty
W dniu 25.04.2018r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa obiektu "Apartamenty Potocka" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ... »
2018-06-05
Targówek mieszkalny
W dniu 18.04.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą|: „ Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej” ... »
2018-06-04
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu
W dniu 17.04.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”... »
2018-05-14
UKRAINA
Firma IDS- BUD S.A. podpisała w dniu 2 kwietnia 2018 r. w Kijowie umowę dotyczącą wykonania prac projektowych i robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa obszaru dla samochodów osobowych i autobusów w punkcie kontroli ruchu drogowego „Krakowiec” ... »
2018-02-19
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2017
W dniu 27 stycznia 2018 r. IDS-BUD S.A. oraz Prezes Zarządu Pan Andrzej Napierski otrzymali zaszczytne wyróżnienie – Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2017. »
2017-12-29
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
W dniu 17.11.2017r., 11.12.2017r., oraz 29.12.2017r. IDS-BUD S.A. podpisała Umowy na realizację Kontraktów dot. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi ... »
2017-12-28
Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi
W dniu 28 grudnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” ... »
2017-12-21
IDS-BUD zrealizuje kolejną inwestycję w ramach Programu „Mieszkanie Plus”
Firma IDS-BUD S.A. w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisała kontrakt na Budowę trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach ... »
2017-12-15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą
W dniu 15 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC- Etapy I, II, III” ... »
2017-12-11
Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu
W dniu 11 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu” ... »
2017-11-09
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice - Brzeg
W dniu 9 listopada 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice - Brzeg ... »
2017-10-24
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz ... »
2017-10-03
Umowa dotycząca wykonania robót budowlano-montażowych wraz z konserwacją i serwisem zainstalowanych urządzeń
Firma IDS-BUD S.A., po wygraniu przetargu publicznego w obszarze obronnym państwa polskiego, podpisała w dniu 03.10.2017 r. w Warszawie, umowę ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury ... »
2017-09-29
Dostawa 2 szt. agregatów sprężarkowych
„Dostawa 2 szt. agregatów sprężarkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów II” wraz z instalacjami pomocniczymi ... »
2017-09-25
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek
W dniu 25.09.2017 firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)” ... »
2017-09-14
Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową
W dniu 14.09.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie... »
2017-08-29
Przebudowa doprowadzalnika wody surowej z rzeki Supraśl- SUW Wasilków
W dniu 29.08.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa doprowadzalnika wody surowej z rzeki Supraśl- SUW Wasilków”. Zamawiającym są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ... »
2017-08-17
Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7
W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80 km... »
2017-08-03
Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni
W dniu 3 sierpnia 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na rozbudowę i przebudowę ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii... »
2017-07-26
Terminal Naftowy w Gdańsku doceniony w konkursie Budowa Roku 2016
XXVII edycja konkursu Budowa Roku organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa została zakończona. Wśród wyróżnionych projektów, w kategorii obiekty przemysłowe, znalazła się inwestycja realizowana przez firmę IDS-BUD S.A. .... »
2017-07-03
Budowa hotelu Moxy przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach
W dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na budowę hotelu Moxy przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach... »
2017-07-03
IDS-BUD zrealizuje inwestycję w ramach Programu „Mieszkanie Plus”
W dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu.... »
2017-06-08
Stalowa Wola
W dniu 8 czerwca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt dotyczący wykonania dla potrzeb nowobudowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. nowego rurociągu wody chłodzącej metodą mikrotunelingu... »
2017-06-01
Diamenty Forbesa 2017
Diamenty Forbesa 2017 »
2017-06-01
Firma IDS-BUD S.A. laureatem konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2017
Firma IDS-BUD S.A. dniu 19 maja 2017 r. została laureatem konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2017 i otrzymała... »
2017-06-01
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2016
Firma IDS-BUD S.A. została laureatem konkursu Lider Polskiego Biznesu - DIAMENTY 2016 zdobywając Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 stycznia 2017 r. podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu. »
2017-05-19
Firma IDS-BUD S.A. laureatem konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2017
Firma IDS-BUD S.A. dniu 19 maja 2017 r. została laureatem konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2017 i otrzymała... »
2017-03-30
IDS-BUD wybuduje drogowo-kolejowy węzeł przesiadkowy, targowisko miejskie okresowe oraz halę targową w Ciechanowie
W dniu 30 marca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej z infrastrukturą położonych przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie »
2017-02-24
IDS-BUD zrealizuje inwestycję dla Mercedesa
W dniu 24 lutego 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę Serwisu Samochodów Ciężarowych Mercedes-Benz w Emilianowie k. Radzymina »
2017-02-14
Diamenty Forbesa 2017
Diamenty Forbesa 2017 »
2017-01-23
Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”
W dniu 22 grudnia 2016 firma IDS-BUD podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”. »
2017-01-23
IDS-BUD wybuduje Centrum Leczenia Demencji w Otwocku
W dniu 28 listopada 2016 r. podpisaliśmy kontrakt na Budowę Centrum Leczenia Demencji w Otwocku. »
2017-01-21
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2016
Firma IDS-BUD S.A. została laureatem konkursu Lider Polskiego Biznesu - DIAMENTY 2016 zdobywając Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 stycznia 2017 r. podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu. »
2016-11-10
Obwodnica Gostynina - projekt i budowa ekranów akustycznych
W dniu 14 października 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i P.P.H.U. EUROMETAL podpisało umowę na realizację zamówienia pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska- ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej numer 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804”. »
2016-11-10
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie
IDS-BUD S.A. w dniu 11 października 2016 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn.: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”. »
2016-11-10
IDS-BUD S.A. zmodernizuje halę lekkoatletyczną dla AWF
W dniu 29 września 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i TAMEX Obiekty Sportowe S.A. podpisało umowę na realizację kontraktu pn.: „Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” »
2016-11-10
Budowa węzła drogowego Wiązowna I na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Góraszka gm. Wiązowna
W dniu 23 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. i podpisał umowę na realizację kontraktu dotyczącego budowy węzła drogowego Wiązowna I na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Góraszka gm. Wiązowna »
2016-08-04
Modernizacja istniejącej infrastruktury wojskowej w Jednostce Wojskowej w Dębogórzu
Spółka IDS-BUD S.A. podpisała kolejny kontrakt w obszarze wojskowym – dotyczy on MPS w Jednostce Wojskowej w Dębogórzu.... »
2016-06-30
Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170
W dniu 29 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170”. »
2016-06-01
IDS-BUD S.A. zrealizuje kontrakt pn.: „Centrum dystrybucji leków - siedziba KOMTUR Polska Sp. z o.o.” w Warszawie
Firma IDS-BUD S.A. 12 maja 2016 r. podpisała umowę na realizację kontraktu pn.: „Centrum dystrybucji leków- siedziba KOMTUR Polska Sp. z o.o.” z lokalizacją w Warszawie, przy ul. Łączyny. »
2016-03-29
IDS-BUD S.A. członkiem wspierającym stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
W marcu 2016 r. Firma IDS-BUD S.A. została członkiem wspierającym stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa (eng. Polish Cluster of Construction Exporters). »
2016-03-17
IDS-BUD S.A. przebuduje sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorami na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej
Spółka IDS-BUD S.A. wygrała przetarg publiczny w obszarze wojskowym i podpisała 8 marca 2016 r. umowę na realizację przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami... »
2016-03-08
IDS-BUD S.A. zmodernizuje infrastrukturę na lotnisku wojskowym w Darłowie
Firma IDS-BUD S.A., jako lider w konsorcjum z firmą AJM Sp. z o.o, po wygraniu przetargu publicznego w obszarze obronnym państwa polskiego, podpisała w dniu 8 lutego 2016 r., umowę z jednostką wojskową 17 TOL z siedzibą w Gdańsku ... »
2016-02-23
Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2015
W dniu 23 stycznia 2016 r. IDS-BUD S.A. oraz Pan Marek Stefański, Przewodniczący Rady Nadzorczej IDS-BUD S.A., otrzymali prestiżowe wyróżnienie - Złotą Statuetkę w konkursie Lider Polskiego Biznesu 2015. »
2016-02-22
Diamenty Forbesa 2016
Firma IDS-BUD S.A. została umieszczona w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa 2016, stanowiącym zestawienie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. »
2015-12-24
Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska
W dniu 04.12.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Piła Krzewina–Plewiska. »
2015-11-05
Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna
W dniu 23.10.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Mikułowa – Czarna. Zamawiającym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. »
2015-10-21
IDS-BUD rozbuduje Szpital WIM na Szaserów
IDS-BUD S.A. 20 października 2015 r. podpisał kontrakt na Budowę budynku Radioterapii dla potrzeb Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego. »
2015-10-21
IDS-BUD pozyskał Budowę Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie
IDS-BUD S.A. 9 października 2015 r. podpisał kontrakt na Budowę Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie. »
2015-10-21
IDS-BUD wybuduje zespół budynków mieszkalno-usługowych w Warszawie
IDS-BUD S.A. w dn. 14.08.2015 r. podpisał kontrakt na budowę zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i wjazdem od ulicy wewnątrzosiedlowej w Warszawie przy ul. Wolskiej 153. »
2015-08-24
Rozbudowa Centrum Handlowego Auchan Gdańsk
W sierpniu 2015 rozpoczęła się, realizowana przez IDS-BUD S.A., całkowita przebudowa centrum handlowego Auchan Gdańsk, która doprowadzi do powiększenia powierzchni handlowo-usługowej oraz dostosuje wnętrza do najnowszych wymogów architektonicznych. »
2015-08-22
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
IDS-BUD S.A. 13 lipca 2015 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn:. „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”. Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. »
2014-11-12
Luksusowy kompleks mieszkalno-usługowy Nordic Haven w centrum Bydgoszczy
31.10.2014 r. IDS-BUD podpisał kontrakt z Nordic Apartments Sp. z o. o. na generalne wykonawstwo budynku mieszkalno-usługowego „Nordic Haven” w Bydgoszczy przy ul. Grottgera 4. »
2014-10-15
Budowa linii przesyłowych - nie ma trudniejszych inwestycji
Uważamy, że budowa sieci przesyłowych to najtrudniejsze, pod kątem terminu realizacji, inwestycje w Polsce - ocenił w rozmowie z portalem wnp.pl Andrzej Napierski, prezes IDS-Bud. »
2014-09-29
IDS-Bud z 1,3 mld zł w portfelu. Planuje 1 mld zł przychodów
Aktualny portfel zleceń IDS-Bud ma wartość ponad 1,3 mld zł - poinformował portal wnp.pl Andrzej Napierski, prezes spółki. IDS-Bud zakłada systematyczny wzrost przychodów, które w 2015 r. mają osiągnąć poziom ok. 1 mld zł. »
2014-09-08
IDS-Bud pozyskał nowe zlecenie
IDS-Bud podpisał kontrakt na budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z zapleczem techniczno-administracyjnym w Mińsku Mazowieckim. »
2014-08-29
IDS-BUD S.A. wybuduje stację uzdatniana wody w Mińsku Mazowieckim
IDS-BUD S.A. 28 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno- administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim »
2014-08-17
IDS-Bud pozyskał kolejowy kontrakt
IDS-Bud wybuduje na zlecenie Kolei Mazowieckich myjnię taboru kolejowego na terenie stacji postojowej Tłuszcz. »
2014-08-11
IDS-BUD S.A. wybuduje myjnię taboru kolejowego
8 sierpnia 2014 r. IDS- BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa myjni taboru kolejowego na terenie stacji postojowej Tłuszcz". Zamawiającym są „Koleje Mazowieckie- KM" sp. z o. o. »
2014-07-01
Zmiany w składzie Zarządu IDS-BUD S.A.
Z dniem 1 lipca 2014 r do Zarządu spółki IDS-BUD S.A., jako Członek Zarządu, dołączył Krzysztof Kilijański. »
2014-04-01
Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód
IDS-BUD S.A. 1 kwietnia 2014 r. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Kraków... »
2014-03-13
Budowa tłoczni gazu i zabudowa dodatkowej sprężarki dla PGNiG S.A.
IDS-BUD S.A. 5 marca 2014 r. podpisał umowę na wykonanie zadania „Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska i zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików - KGZ Lubaczów” ... »
2014-01-29
IDS-Bud ma kontrakt na CEZAMAT za 372 mln zł
Politechnika Warszawska podpisała z konsorcjum IDS-Bud kontrakt na budowę i wyposażenie laboratorium centralnego CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii) w Warszawie. Jego wartość to przeszło 372 mln zł brutto. »
2014-01-28
Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia
Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii jest największą inwestycją w obszarze wysokich technologii w historii Polski, która również na świecie ma swój unikatowy wymiar. Powstanie tego nowoczesnego superlaboratorium ... »
2014-01-28
IDS-BUD pozyskał kontrakty na budowie bloku energetycznego w Kozienicach
IDS-BUD S.A. 16 stycznia 2014 r. podpisał umowę na wykonanie fundamentów maszynowni i konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia wraz z fundamentem turbozespołu, uziemieniem fundamentów i instalacjami podposadzkowymi (zadanie I) oraz kompleksowe wykonanie tuneli kablowych (zadanie II) ... »
2013-12-11
IDS-BUD S.A. dokona modernizacji kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego
IDS-BUD S.A. 5 grudnia 2013 r. podpisał umowę na realizację zadania pn:. „Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu nr POIS.01.01.00-00-204/09: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV” objętego finansowaniem ... »
2013-10-30
Wkrótce pozwolenie na budowę terminalu naftowego PERN
Dobiega końca etap projektowania terminalu naftowego PERN w Gdańsku. Wkrótce wykonawca może wystąpić o pozwolenie na budowę - wynika z informacji przekazanych portalowi wnp.pl przez Andrzeja Napierskiego, prezesa spółki IDS-Bud, która jest liderem konsorcjum realizującego terminal. »
2013-10-30
IDS-Bud: 1,2 mld zł w portfelu, plany w energetyce i paliwach
Portfel zleceń IDS-Bud opiewa na 1,24 mld zł. Spółka największe perspektywy wiąże z energetyką oraz sektorami ropy i gazu. Rozważa także większe zaangażowanie w budownictwo drogowe - wynika z informacji przekazanych portalowi wnp.pl przez Andrzeja Napierskiego, prezesa firmy. »
2013-10-14
IDS-BUD dokona modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radomiu
IDS-BUD S.A. 11 października 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu nr 20: „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia”. Zamawiającym są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. »
2013-10-09
IDS-BUD rozbuduje technologię uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego w Warszawie
IDS-BUD S.A. 2 października 2013 r. podpisał kontrakt pn.:„Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. »
2013-08-19
IDS-BUD S.A. wykona rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2
IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”. Zamawiającym jest SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, drogowych, remontowych, elektrycznych i AKPIA oraz ... »
2013-08-19
IDS-BUD dokona modernizacji gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu
IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu”. Zamawiającym są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.. Zakres robót objęty zamówieniem stanowi... »
2013-08-15
IDS-BUD S.A. zrealizuje budowę kanalizacji sanitarnej w Bogacicy
IDS - BUD S.A. 23 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy”. Zamawiającym jest GMINA KLUCZBORK. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 14 km w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia ścieków z budynków... »
2013-06-28
Nowy kontrakt inżynieryjny w Puławach
IDS-BUD S.A. 28 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej – Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I”, którego Zamawiającym jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. ... »
2013-06-25
IDS-BUD S.A. zrealizuje budowę linii 400kV Ełk Bis – granica RP
IDS-BUD S.A. 25 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP.” Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Wykonawca: konsorcjum w składzie: IDS-BUD S.A. - Lider Konsorcjum, ENPROM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.... »
2013-05-22
IDS-BUD przebuduje Oczyszczalnię Ścieków w Olkuszu
IDS-BUD S.A. 16 maja 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pod nazwą „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu dla projektu pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,ul. Kluczewska 4, 32- 300 Olkusz.... »
2013-04-30
IDS-BUD rozbuduje Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
IDS-BUD S.A. dnia 29.04.2013 podpisał umowę na „Rozbudowę Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci wraz z budową parkingów dla modułu B oraz modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”... »
2013-04-29
IDS-BUD i Partnerzy wybudują Terminal Naftowy w Gdańsku
  »
2013-04-25
IDS-BUD wybuduje stację termicznej utylizacji osadów w Ciechanowie
IDS-BUD S.A. dnia 24.04.2013 podpisał umowę na „Budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie.”... »
2013-04-16
PSE rozstrzygnęły przetarg na linię przesyłową za 463 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę linii 400 kV Ełk Bis - granica Polski z Litwą. Jej wartość wynosi ponad 463 mln zł brutto. »
2013-04-08
W Gdańsku za ponad 820 mln zł powstanie terminal naftowy
W Gdańsku za ponad 820 mln zł powstanie terminal naftowy. I etap inwestycji ma się zakończyć w 2015 roku. Na terenie portu powstanie baza do magazynowania i przeładunku ropy i chemikaliów o łącznej pojemności 700 tys. metrów sześciennych. »