OFERTA » Budownictwo paliwowe
 

Pion Budownictwa Paliwowego, oferuje kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjnych, związanych z paliwami płynnymi i gazem ziemnym, tj.:

  • Gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
  • Zespołów zaporowo – upustowych i węzłów rozdzielczych,
  • Stacji redukcyjno pomiarowych,
  • Tłoczni i podziemnych magazynów gazu,
  • Rurociągów przesyłowych ropy naftowej,
  • Zbiorników magazynowych paliw płynnych,
  • Terminali i baz magazynowych paliw płynnych.