OFERTA » Budownictwo inżynieryjne
 

Pion Budownictwa Inżynieryjnego oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

    Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym:
  • oczyszczalnie ścieków
  • stacje uzdatniania wody
  • sieci kanalizacyjne i wodociągowe
  • przepompownie ścieków
  • zbiorniki retencyjne
  • suszarnie i spalarnie osadów
  • budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów
    Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym:
  • obiekty hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)
  • obiekty inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)